Raamovereenkomst Bodemdiensten provincie Noord-Brabant

3x goud voor Geofoxx

Geofoxx heeft eind 2015 opdracht gekregen voor raamovereenkomsten Bodemdiensten van de provincie Noord-Brabant. De overeenkomsten hebben betrekking op de volgende percelen:
• historisch vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek;
• nader bodemonderzoek en voorbereiding en begeleiding van bodemsaneringen;
• projectmanagement.

De overeenkomsten hebben een looptijd van 2 jaar en kunnen twee keer voor de duur van 1 jaar worden verlengd.

Kwaliteit en visie
Geofoxx heeft bij alle drie de percelen plaats 1 behaald. De gunning heeft primair plaatsgevonden op kwaliteit.

De maximale kwaliteitsscore hebben we gerealiseerd door deskundigheid en specifieke ervaringen van onze medewerkers in combinatie met onze visie op de kernwaarden van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast bleken onze visie op en ervaring met complexe projecten, innovatief aanbesteden, communicatie en risicomanagement doorslaggevend. Ook onze visie op duurzaamheid en invulling van de doelstellingen van de Agenda van Brabant met de pijlers samenwerken, innovatie en maatschappelijk ondernemen hebben bijgedragen aan de hoge kwaliteitsscore.

Bodemdiensten
De milieukundige werkzaamheden worden uitgevoerd voor meerdere afdelingen binnen de provincie en bestaan dan ook uit een verscheidenheid aan bodemdiensten. Zo is milieuhygiënisch (bodem)onderzoek gevraagd bij grondtransacties, herontwikkeling en infrastructurele werken. Ook bouwstoffenonderzoek valt onder de raamovereenkomst. Bij verontreinigingen ontwerpen wij de bodemsanering en tijdens de uitvoering verzorgen wij de begeleiding en evaluatie. Het projectmanagement van bodemsaneringen bestaat uit het verzorgen van (innovatieve) aanbestedingsprocedures en de projectbegeleiding – directievoering en toezicht – tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Als onderdeel van het projectmanagement verrichten wij de communicatie en voorlichting rondom complexe projecten.

Eerste projecten
De eerste opdrachten binnen de raamovereenkomsten zijn inmiddels in uitvoering, zoals historische onderzoeken voor het landinrichtingsproject Weerijs-Zuid te Zundert en, gestart in januari 2016, een grootschalig bodem- en bouwstoffenonderzoek in het kader van de verbreding van de N282, wegvak Rijen – Hulten – Reeshof. Ook zijn diverse projecten in verband met transitie van landbouwpercelen naar natuurontwikkeling in voorbereiding.

Meer informatie? Neem contact op met Gertjan Loeffen.