Specialistisch onderzoek op de A50

In augustus 2015 hebben de specialisten van Geofoxx een onderzoek uitgevoerd naar een terugkerende verzakking van het wegdek van de A50. In opdracht van Van Doorn Geldermalsen B.V. is een oorzaakanalyse uitgevoerd. Van Doorn voert voor Rijkswaterstaat Oost-Nederland diverse onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit en schakelde voor deze opdracht de specialisten van Geofoxx in.

Op basis van een dossieronderzoek, historische tekeningen en luchtfoto’s is de geschiedenis van de aanleg van de A50 gereconstrueerd. Uit deze informatie en de AHN (actueel hoogte bestand) is geconcludeerd dat in de nabijheid van de terugkerende verzakking een depressie van het maaiveld aanwezig is. Reden om te vermoeden dat de natuurlijke afwatering van het gebied van oost naar west de huidige A50 kruist. Alle informatie is overzichtelijk gebundeld in een geografisch informatie systeem (ArcGIS 10.3).

Om de oorzaakanalyse af te ronden is het dossieronderzoek opgevolgd met een grondradaronderzoek aangevuld met referentieboringen. Op de locatie van de verzakking werd m.b.v. de grondradar een “slappe” bodemlaag aangetroffen die waarschijnlijk bij de aanleg niet is opgemerkt.

Een duidelijke rapportage waarbij veel aandacht is besteed aan het visueel duidelijk presenteren van de onderzoeksresultaten is recent opgeleverd. Samen met de opdrachtgever worden nu scenario’s voor het definitieve en duurzame herstel van de verzakking besproken.