Procesinnovatie rondom detectie van kabels en leidingen

Tijdens de CROW Infradagen 2016 heeft Martin Pieters (Geofoxx) op 23 juni jl. de sessie Ondergrond: Werk in uitvoering verzorgd. Hierbij is ingegaan op het onderzoek dat Thom Brand (Universiteit Twente) afgelopen jaar onder begeleiding van Geofoxx heeft uitgevoerd over afspraken rondom detectieonderzoek.

In Nederland is het wettelijk verplicht dat grondroerders voorafgaand een project zekerheid verkrijgen over de ligging van kabels en leidingen binnen hun projectgebied. Het trekken van proefsleuven is hiervoor een optie. Er bestaan echter ook andere technologieën en diensten om ondergrondse infrastructuur te detecteren en te inventariseren.

In de praktijk ontstaat bij het detecteren van ondergrondse infrastructuur regelmatig onenigheid over de opdracht, de inzet en het niveau van de uitkomsten. Dit hindert de adoptie van nieuwe technologieën. De vraag is hoe we de inzet van deze technologieën en diensten beter kunnen standaardiseren, zodat opdrachtgevers en aanbieders vooraf weten waar zij aan toe zijn en achteraf niet onaangenaam verrast worden. Om deze vraag te beantwoorden introduceert Thom Brand in zijn onderzoek een afsprakensysteem zoals dat in Engeland is ontwikkeld (de UK PAS:128). In het onderzoek wordt toegelicht hoe deze UK PAS:128 is ontwikkeld tot een aanzet voor een Nederlandse standaard: de PAS:128-NL. Deze standaard kan leiden tot een betere afstemming tijdens onderzoek aan kabels en leidingen. Geofoxx is voortrekker om de PAS128:NL daadwerkelijk te realiseren.

De resultaten van het onderzoek zijn hier te lezen.