Subsidie opruimen drugsafval

Subsidie aanvragen opruiming drugsafval

In openbare gebieden wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen van het afval en het eventueel saneren van de onderliggende bodem brengt voor de gedupeerde terreineigenaar kosten met zich mee. Er is een subsidieregeling van kracht, gefaciliteerd door de provincie Noord-Brabant, waarbij gedupeerde terreineigenaren een subsidie kunnen verkrijgen als tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor het opruimen van het gedumpte drugsafval.

Subsidieaanvragen voor dumpingen in 2015 kunnen uiterlijk tot 31 maart 2016 bij de provincie Noord-Brabant ingediend worden. Geofoxx helpt u graag bij het indienen van een subsidieaanvraag.