Datamanagement en –analyse

Al decennia verzamelen mensen milieu- en gezondheidsdata. Zo kregen wij inzicht in verschijnselen als de opwarming van de aarde, stijging van de zeespiegel, daling van de bodem, in effecten van (industriële) productie, en in veiligheid en kwaliteit van zorg en voedsel(productie).

Relatief recent, door de gelijktijdige opkomst van computertechnologie (om data te verzamelen, bewerken en bewaren) en statistiek/rekenkracht (om data te selecteren, combineren en interpreteren), spreekt men echter van een nieuwe trend: de Big Data ontwikkeling. Tegenwoordig verzamelen en delen mensen, sensoren en apparaten (het zogenaamde ‘Internet of Things’) vrijwel continu data. Hierdoor ontstaan grote, actuele en vaak openbare datasets. Dit genereert enerzijds nieuwe maatschappelijke vraagstukken (relaterend aan bijvoorbeeld privacy, afhankelijkheid en veiligheid). Anderzijds liggen in deze datasets nieuwe inzichten in maatschappelijke, organisatorische en economische behoeften en mogelijkheden besloten.

Met maatschappelijke behoeften vooropgesteld biedt data ons unieke kansen voor onafhankelijke, creatieve en leidende analyses, onderzoeken, diensten en adviezen. Geofoxx heeft Geografische informatiesystemen (GIS), databasemanagementsystemen (DBMS) en 3D geïntegreerd binnen al haar expertisegebieden en werkdomeinen. Daarbij is de ‘atlas van Geofoxx’ ontwikkeld, waarin maatschappelijke vraagstukken in themakaarten worden gevisualiseerd, inzichten worden gecombineerd en verbanden worden gelegd.

Onze adviseurs werken samen bij het ontsluiten van relevante data, integraal strategisch en visueel aantrekkelijk, voor maatschappelijke en zakelijke stakeholders. Zo genereren wij leidende proposities op maatschappelijke en strategische vraagstukken.