Bodem

Bedreigende stoffen en organismen
Voor expertisegebied Bodem is een van de herkenbare behoeften het “Voorkomen, ontdoen en beheersen van voor de mens bedreigend organisme en (chemische) stoffen”. Bij bodemverontreiniging denkt men traditioneel vaak aan (chemische) stoffen in de grond en het grondwater. Wij hebben hierin als adviesbureau ook onze ‘roots’, waarbij wij waarde hechten aan een integrale kijk, ons […] Lees meer →
Toepassing van (delf)stoffen: (her)gebruik en verbruik
In het streven naar vooruitgang, ondernemen en produceren, gaan praktisch nut en duurzame benutting tegenwoordig vaak hand in hand. Zo is een van de behoeften waar onze bodemadviseurs en onderzoekers zich op richten, de ‘Effectieve en natuurlijke toepassing van (delf)stoffen in relatie tot (her)gebruik en verbruik’. De dynamische wereld van grondstromen (met vragen als: waar […] Lees meer →
Reservoir voor en geleider van water
Bodem, water en lucht zijn in continue dynamische interactie. De relatie tussen bodem en water wordt in de praktijk vaak gezien en benoemd, waarbij men spreekt over het bodem-water systeem. Voor expertisegebied Bodem is het begrijpen van en handelen naar dit integrale systeem een belangrijk thema. Ons uitgangspunt is dat de bodem moet kunnen blijven […] Lees meer →
Voedselproductie
Het consumentenbewustzijn groeit, evenals de invloed die consumenten uitoefenen op productieketens. Veel aandacht gaat hierbij uit naar energiebron- en grondstofkeuze, naar efficiency en verspilling, en naar de (preventie van) risico’s. Producenten worden aangemoedigd om te streven naar een minimale belasting van (of liever, maximale positieve contributie aan) mens, dier en milieu. Verspillers van energie of […] Lees meer →
Gebruik en inrichting van de ruimte
Nederlanders zijn meester in het organiseren van de ruimte, voornamelijk bovengronds. Dat we in het algemeen bij ruimte spreken over ‘bovengronds’ en ‘ondergronds’, laat de centrale rol van bodem in het geheel al zien. ‘Vaste, veilige en duurzame inrichting en medegebruik voor (ondergrondse) infrastructuur/ opslag, verharding en gebouwen’ is hierbij een voorname maatschappelijke behoefte. Lees meer →
Biotoopbehoud en –ontwikkeling
De bodem is een primaire bron van leven. We delen de bodem waarop we wonen en werken met talloze andere organismen, van minuscule micro-organismen tot grotere soorten flora en fauna. Elk van deze organismen draagt bij aan de biotoop waar het onderdeel van is en stelt hier ook eisen aan. Biotopen zijn bovengronds vaak heel […] Lees meer →