Ecologie

Biotoopbehoud en –ontwikkeling
Nederland kent een groot aantal verschillende biotopen, elk met eigen kenmerken, eisen, functies en waarden. Waar vroeger sprake was van een focus op stedelijke ontwikkeling en groei, ondanks of ten koste van groene ruimte, is nu een andere trend merkbaar. Er is interesse in het samenspel tussen stads- en plattelandsbiotopen, en tussen infrastructuur en groen. […] Lees meer →
”Groene” en gezonde leefomgeving
Voor het toekomstbestendig maken van onze leefomgeving is begrip van de flora en fauna, die daar een belangrijk onderdeel van uitmaken, een must. De rol die vegetatie heeft bij de opname van CO2, het creëren van verkoeling of het vormen van een buffer voor regenwater is bijvoorbeeld groot. Ook vormt een groene omgeving, inclusief vegetatie, […] Lees meer →
Grondstoffen
Voor veel van onze grondstoffen zijn we afhankelijk van wat er in en op de bodem, het water en de lucht leeft en groeit. Ook vormen vooral bodem en water een schatkamer aan onbekende grondstoffen (producten van organismen, en organismen zelf). Daarbij reageren deze milieucompartimenten ook sterk op wat we in onze productie met grondstoffen […] Lees meer →