Biotoopbehoud en –ontwikkeling

Nederland kent een groot aantal verschillende biotopen, elk met eigen kenmerken, eisen, functies en waarden. Waar vroeger sprake was van een focus op stedelijke ontwikkeling en groei, ondanks of ten koste van groene ruimte, is nu een andere trend merkbaar. Er is interesse in het samenspel tussen stads- en plattelandsbiotopen, en tussen infrastructuur en groen. Een besef ontstaat dat het functioneel gebruik van de ruimte (inclusief de bodem) samen valt met de aanwezige organismen (inclusief de mens).

Onderzoek naar, en bewustwording over de rol van alle betrokken organismen, geeft de mogelijkheid tot beter onderbouwde keuzes in dit functioneel gebruik. Een goede samenwerking tussen alle actoren en stakeholders levert meer robuust biotoopbehoud- en ontwikkeling op. Van beleidsadvisering tot ‘Quick-Scans’, Geofoxx kan op verschillende niveaus in advies en onderzoek bijdragen.