‘’Groene’’ en gezonde leefomgeving

Voor het toekomstbestendig maken van onze leefomgeving is begrip van de flora en fauna, die daar een belangrijk onderdeel van uitmaken, een must. De rol die vegetatie heeft bij de opname van CO2, het creëren van verkoeling of het vormen van een buffer voor regenwater is bijvoorbeeld groot. Ook vormt een groene omgeving, inclusief vegetatie, vlinders, vogels (en zo velen meer), een bron van educatieve, recreatieve, inspirerende en rustgevende mogelijkheden. Met name in het stedelijk gebied ligt de uitdaging en beloning in het identificeren en realiseren van een juiste combinatie en balans.

De beloning van een ecosysteem in balans uit zich, naast het voornoemde, in tal van ecosysteemdiensten. Denk aan een ecosysteem en biotoop waarin ‘afval’ wordt verwerkt tot ‘voeding’, waarin ziektekiemen en schadelijke organismen als vanzelf worden opgeruimd en dat geen extra ingrepen behoeft om een plaag te kunnen weerstaan. Het vanuit ecologie kunnen begrijpen en inspelen op deze onderdelen van het systeem, het kunnen plaatsen en waarderen van de invloed die de mens hierin heeft (en andersom: de invloed die het systeem op de mens heeft), maakt het integreren van een ‘groene’ en gezonde leefomgeving in ruimtelijk vraagstukken mogelijk, maatschappelijk waardevol en economisch interessant. Daarin ligt onze interesse, evenals die van onze beleidsmakende, beherende en ondernemende opdrachtgevers.