Grondstoffen

Voor veel van onze grondstoffen zijn we afhankelijk van wat er in en op de bodem, het water en de lucht leeft en groeit. Ook vormen vooral bodem en water een schatkamer aan onbekende grondstoffen (producten van organismen, en organismen zelf). Daarbij reageren deze milieucompartimenten ook sterk op wat we in onze productie met grondstoffen doen. Groeien in kennis, fundamenteel en toepasbaar, is derhalve bijzonder relevant. Welke mogelijkheden bieden flora en fauna ons, welke bedreigingen en uitdagingen komen hier bij kijken?

Op het gebied van onder andere medicijn-, detergent- en voedselproductie komt het belang van het ecosysteem en behouden van biodiversiteit sterk naar voren. Trends die zoeken naar mogelijkheden tot – veelal respectvolle – ontsluiting, zijn nature mining en bioraffinage. Tot slot hebben we met ecologie te maken als we kijken naar biomassa als energiebron. Hoe kunnen we deze biomassa optimaal gebruiken en waar is deze voor geschikt? Wat betekent de winning en teelt hiervan voor het ecoysteem, hier en elders? Complexe vraagstukken waar wij bij stilstaan.