Energie

Energiebeleid
Op verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen wordt energiebeleid gevormd. Dit gaat van het uitspreken van intenties tot het implementeren van wet- en regelgeving. Doelen worden gesteld op Europees, Nationaal en Lokaal niveau en maatregelen en subsidies worden in het leven geroepen om de doelstellingen te halen. Lees meer →
Beschikbaarheid van energie
Energie is, evenals voedsel, water en onderdak, een basale behoefte van de mens. Zeker in Nederland verwachten we dat energie, in welke vorm dan ook, overal beschikbaar is. De energieleverantie moet betrouwbaar én betaalbaar zijn. Naast dat de economische afhankelijkheid hiervan groot is, zorgt energie in het dagelijks leven voor een verhoogd comfort en hogere […] Lees meer →
(Bij)Effecten van energie opwekking
Met het oog op huidige en toekomstige generaties, streeft men naar zo min mogelijk negatieve bijeffecten bij de opwekking, de opslag, het transport en het gebruik van energie. De behoefte aan duurzame energie (en de energietransitie) is in een belangrijk mate bepaald door het vrijkomen van CO2 en de uiteindelijk globaal merkbare, veelal onbeheersbare (bij)effecten […] Lees meer →
Upcycling
Upcycling is een filosofie van McDonough en Braungart uit 2013 die doorbouwt op hun ‘cradle to cradle’ gedachtegoed. Het kernthema is dat men bij het ontwerpen van productieketens en producten, verder dient te kijken dan het reduceren van de negatieve (neven)effecten (‘less bad’, bijvoorbeeld de productie van minder CO2 of minder schadelijk fijnstof). Het uiteindelijke […] Lees meer →