(Bij)Effecten van energie opwekking

Met het oog op huidige en toekomstige generaties, streeft men naar zo min mogelijk negatieve bijeffecten bij de opwekking, de opslag, het transport en het gebruik van energie. De behoefte aan duurzame energie (en de energietransitie) is in een belangrijk mate bepaald door het vrijkomen van CO2 en de uiteindelijk globaal merkbare, veelal onbeheersbare (bij)effecten van klimaatverandering. Internationaal en nationaal vloeien hier afspraken en ambities uit, terwijl de worsteling om hieraan te confirmeren en te blijven vernieuwen steeds voelbaar is.

Niet alleen globaal, ook lokaal kan sprake zijn van merkbare (bij)effecten. Deze lokale effecten zijn dikwijls bepalend bij de keuze voor energiebronnen en de inrichting van het energienetwerk. Te denken valt aan slagschaduw, trillingen, opwarming en aardbevingen, lokale gebeurtenissen en de publieke beleving en beeldvorming hierbij. Wij adviseren met name over deze lokale en regionale effecten, alsmede over de betrokken stakeholders en over hun belangen en belevingen. Zo maken wij bij ontwikkelingen deze (bij)effecten (die overigens ook positief kunnen zijn) inzichtelijk, en bieden wij hierbij handelingsperspectief.