Energiebeleid

Op verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen wordt energiebeleid gevormd. Dit gaat van het uitspreken van intenties tot het implementeren van wet- en regelgeving. Doelen worden gesteld op Europees, Nationaal en Lokaal niveau en maatregelen en subsidies worden in het leven geroepen om de doelstellingen te halen.

Voorbeelden hiervan zijn Europa 2020, het Energieakkoord en Green Deals. Waar het globale niveau onze blijvende interesse heeft, acteert Geofoxx met name op rijks-, regionaal en lokaal niveau. Bijvoorbeeld bij het opstellen en operationaliseren van gemeentelijk energiebeleid, of adviserend over de productieketen van een bedrijf, of als partner bij het organiseren of uitwerken van een Green Deal.