Gezonde en veilige werkomgeving

In Nederland zijn werkgevers en werknemers zich zeer bewust van het belang van een veilige werkomgeving. De gerelateerde maatschappelijke behoefte is dat economische activiteiten geen (onacceptabele) risico’s met zich mee mogen brengen voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers, bezoekers, klanten en toeleveranciers. Hierbij ligt de nadruk op preventie. De organisatorische, communicatieve, juridische en bovenal morele verplichtingen die uit een onveilig gebleken werkomgeving voortvloeien zijn zeer substantieel. Dit geldt voor incidenten met individuen, maar bijvoorbeeld ook wanneer sprake blijkt van een (chronische) blootstelling van groepen aan (productie)materialen die bij voortschrijdend inzicht risicovol blijken (bijvoorbeeld asbest en chroom VI).

Gezondheid van en veiligheid voor de werknemer is geborgd in veel actuele en in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving. Hierbij ligt de uitdaging zowel in de ontwikkeling van toereikende theorie (actueel en uitvoerbaar beleid van overheid en bedrijf) als in afstemming tussen theorie en praktijk. Wij hebben kennis van gerelateerd overheids- en bedrijfsbeleid, alsmede van de praktische limitaties en implicaties. Zo toetsen wij voor onze klanten of de (actuele) bedrijfsprocessen en arbeidsomstandigheden voldoen aan het wettelijke geëiste niveau, adviseren wij hen over beschermende voorzieningen, en monitoren wij diverse vormen van kwaliteit. Tevens ondersteunen wij opdrachtgevers in de onderhandeling en gerichte samenwerking met bevoegde gezagen en andere belanghebbenden.

Bij voorkeur en met regelmaat gaat onze advisering verder dan het wettelijk geëiste minimum. Dikwijls is het maatschappelijk gewenste niveau namelijk hoger en biedt het kansen om dit te realiseren en hiervan te getuigen. Bedrijfsstrategisch adviseren wij hierover, mede op basis van risico- en ketenanalyses. Het realiseren en getuigen van een veilige werkomgeving is namelijk ook onderdeel van verantwoord ondernemerschap, draagt bij aan een werkomgeving waarin medewerkers elkaar inspireren en aanspreken, en kan fungeren als competitief onderscheidingsvermogen. En door veiligheid na te streven en te verwachten, is sprake van een positieve impact op (toe)leveranciers, afnemers en de omgeving. Zo biedt Geofoxx handelingsperspectief met oog voor efficiëntie en effectiviteit nu, en initiëren wij op originele en creatieve wijze duurzame preventie.