Gezonde productie en producten

De maatschappelijke behoefte aan gezonde producten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is zichtbaar in de vele gezondheidsclaims op uiteenlopende producten, in minutieuze kwaliteitsborging van productiestappen, en in een veelheid aan terugroepacties. Bijvoorbeeld wanneer de herkomst van een product onzeker blijkt (de controverse over paardenvlees), of wanneer zich technische defecten in een product voor kunnen doen (haperingen in het remsysteem van een auto, oververhitting van elektrische apparaten). Ook kan een product bij het gebruik ‘ongezond’ blijken, bijvoorbeeld asbest en verfstoffen, weekmakers in speelgoed, of kleurstoffen en additieven in voedsel.

Naast controle op producten (en import) door instanties achteraf, is een sterke en volledige analyse van productieketens op gezondheids- en veiligheidsaspecten vooraf hoogst relevant. Hier zetten wij ons voor in. Hoewel onze interesse ligt in gezonde productie en producten in brede zin (food en non-food), heeft de voedselketen momenteel onze bijzondere aandacht. Hier zien wij buitengewoon veel kansen voor economische en maatschappelijke impact, waarbij onze onafhankelijke advisering en ‘out of the box’ mentaliteit bijzonder relevant zal blijken.

Het is onze overtuiging dat de onderlinge samenhang tussen mens, dier en milieu (One Health) veel beter begrepen dient te worden en naar concrete mogelijkheden voor duurzame productie (indachtig circulariteit en upcycling) kan worden vertaald. Met aandacht voor een blijvend toereikende productie van gezond voedsel, maar ook voor de impact van voedselproductie zelf op de gezondheid van de omgeving. Met en voor onze publieke en private opdrachtgevers, frequent in samenspel met kennisinstituten en hogere overheden, licht hier een speerpunt van hun en onze ontwikkeling naar de realisatie van meer robuuste productieketens.

Ten aanzien van deze behoefte komt Geofoxx uniciteit in denken en redeneren vanuit ketenanalyses daarom bijzonder tot zijn recht, waarbij onze brede milieuexpertise en ons sterke netwerk op milieu- en gezondheidsgebied bijdragen aan ontplooiing.