Regelgeving

Gids in het woud van regels
Ouder dan Rome en de wegen ernaar toe, is de behoefte van de mens om onderling verwachtingen te delen, afspraken te maken en om elkaar navolgend hieraan te (kunnen) houden. Inmiddels is sprake van een grote hoeveelheid aan regels en voorschriften, zeker als over de breedte van milieu wordt gekeken. Lang niet altijd is eenduidig […] Lees meer →
Een betrouwbare en/of terugtrekkende overheid
De overheid is de spil in het geheel van wetgeving, uitvoeringsregels, richtlijnen, beleid en convenanten. Niet alleen is de overheid verantwoordelijk voor de totstandkoming en implementatie, ook past zij wetgeving toe en handhaaft hierop. Omdat hierdoor het vertrouwen in de overheid – terecht en onterecht – onder druk kan komen te staan, is onder meer […] Lees meer →