Ruimte(lijke) gebruiken

De meeste ruimte in Nederland heeft een functie. Hoewel toevalligheden, ambities en belangen een rol kunnen spelen (of gespeeld hebben), wordt de functie vaak bepaald door economische en geografische factoren. De strategische ligging aan een belangrijke handelsroute is hier een sprekend voorbeeld van. De functie of het gebruik van een ruimtelijke eenheid lijkt evident, maar is dit vaak niet.

De sterke groei in bevolking en economische activiteiten in de afgelopen eeuw hebben de druk op de ruimte in het ‘kleine’ Nederland vergroot. Geregeld zorgen activiteiten voor conflicterende belangen en bepalende keuzemomenten. Vroeger kon dit worden ‘opgelost’ door Nederland in vlakken op te delen en conflicterende functies uit elkaar te trekken. Tegenwoordig zorgt een bredere bewustwording en gebrek aan eenvoudige uitwijkmogelijkheden voor een vraag naar creatieve oplossingen om (ogenschijnlijk conflicterende) functies samen te laten vallen in de ruimte. Multifunctioneel ruimtegebruik maakt het daarbij steeds minder doelmatig om alle ruimte in Nederland bij voorbaat van een wettelijk gebruikskader te voorzien, hetgeen voorheen gewoon was in het werkveld RO.

Terwijl bezit van ruimte de dynamiek van ontwikkelingen vroeger intoomde, prevaleert steeds vaker het gebruik van ruimte boven eigendom. Daar waar in het recente verleden mensen en bedrijven het eigendom van gronden en gebouwen als groot goed beschouwden, neemt nu flexibilisering toe door verschillende gebruiksvormen (huur, lease, sale & leaseback, bedrijfs-verzamelkantoren met flexplekken, ontmoetingsruimten, et cetera).

In dit dynamische speelveld waar ondernemerszin en –creativiteit lonen, voelen wij ons bijzonder thuis. Onze expertise uit zich vooral in het met originaliteit onderzoeken van mogelijkheden. Mede anticiperend op nieuw beleid en regelgeving én op deregulering, werken wij vanuit onze veelzijdigheid samen met alle te betrekken (maatschappelijke) stakeholders en met een goed beeld van ieders belangen.