Water

Droge voeten
In het laaggelegen Nederland is het behoud van ‘droge voeten’ een voornaam maatschappelijk thema. Zonder de interventies uit het verleden, zou een groot deel van ons land geheel niet bewoonbaar zijn. Nederlanders zijn internationaal beroemd geworden om hun inspanningen om land droog te leggen (landwinning) en droog land te beschermen tegen overstromingen, bijvoorbeeld middels dijken […] Lees meer →
Voldoende schoon water
Er is een sterke wens in Nederland dat men over voldoende water kan beschikken dat ‘schoon’ is, en een breed besef dat water na gebruik ‘acceptabel’ moet worden teruggebracht in de keten. Dit uit zich op tal van manieren in hoe wij over waterkwaliteit denken en met water omgaan. Lees meer →
Water in het landschap
Het hernieuwd nadenken over en realiseren of reconstrueren van water(gangen) in gebieden is momenteel in opkomst. Water geeft mede invulling aan de maatschappelijke behoefte aan een aantrekkelijke leefomgeving en recreatie. Door functies te combineren is het bijvoorbeeld mogelijk om regionale attractiviteit met (meanderende) waterwegen te vergroten en gelijktijdig de lokale biodiversiteit te stimuleren. Lees meer →