Water in het landschap

Het hernieuwd nadenken over en realiseren of reconstrueren van water(gangen) in gebieden is momenteel in opkomst. Water geeft mede invulling aan de maatschappelijke behoefte aan een aantrekkelijke leefomgeving en recreatie. Door functies te combineren is het bijvoorbeeld mogelijk om regionale attractiviteit met (meanderende) waterwegen te vergroten en gelijktijdig de lokale biodiversiteit te stimuleren.

Voorbeelden hiervan zijn beekherstelprojecten en initiatieven als watercompensatieplannen. Waterrijk wonen is een populaire term en woonwijken, ook in stedelijk gebied, profileren zich met plassen, meertjes, rivieren en grachten. Naast de recreatieve functie worden kernen aantrekkelijker en bij hevige regenval ontlast door het realiseren van watervoorzieningen (bijvoorbeeld als onderdeel van een natuurgebied of natuurspeeltuin). Wij zijn als gemotiveerd en inspirerend adviseur thuis in zowel de uitdagingen van water bij ruimtelijke ontwikkelingen, als in de kansen die water voor deze ontwikkelingen biedt.