slider-home-7
slider-home-8
slider-home-13
slider-home-15
slider-home-20
slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Werkdomeinen / expertisegebieden

Geofoxx bekijkt de wereld niet alleen vanuit haar brede milieuexpertise (onze zeven expertisegebieden), maar ook vanuit drie verschillende niveaus (onze drie werkdomeinen) waarop wij onze expertise toepassen. Deze zienswijze maakt ons uniek en zorgt voor verbinding en interactie tussen verschillende disciplines en expertisen voor een holistische én zinnige aanpak. Lees hieronder verder

Onze drie werkdomeinen, hierboven weergegeven, schetsen de kaders of abstractie niveaus waarop problemen of kansen bekeken kunnen worden. Twee van deze werkdomeinen zijn ‘fysiek’. Vanuit ons eerste domein, Grond, gebouwen en machines, adviseren wij over specifieke locaties. Bijvoorbeeld wat speelt op of nodig is voor een bedrijfslocatie, werf, werkplaats of woning. Vanuit ons tweede domein Werk- en leefomgeving benaderen wij de samenhang van verschillende locaties. De ontwikkelingen van een omgeving waar mensen werken en/of wonen, of van een biotoop of ecosysteem.
Het derde werkdomein Gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen is meer ‘abstract’ van aard. Het richt zich niet primair op een specifieke plaats (locatie of omgeving), maar op een vraagstuk of behoefte. Vanuit dit domein kijken wij vaak naar productie en ketens. We tonen sterke en zwakke schakels en blinde vlekken, bieden strategisch inzicht in dat wat komen gaat en helpen om (productie)ketens te versterken.

Onze zeven expertisen zijn, zoals hierboven weergegeven, relevant voor alle drie onze werkdomeinen. Er zijn nuance verschillen in de invalshoek, aanpak of rol van een expertise binnen de verschillende werkdomeinen. Meer weten? Klik op de links in het rechtermenu of volg de links vanuit de bovenstaande afbeelding.

Op zoek naar specifieke werkzaamheden en/of certificeringen? Raadpleeg het kennisregister.