slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen

Vanuit de andere domeinen helpen wij onze klanten met actuele en vaak afgebakende vraagstukken. Dat is datgene wat men concreet wenst, wat de bestaande markt, wet- en regelgeving ons bieden en/of voorschrijven, of met datgene waarmee men vanuit de omgeving wordt geconfronteerd. Maar een grote groep klanten heeft nog een behoefte: strategisch inzicht in dat wat komen gaat, invloed daarop, advies hoe hierop te handelen.

Vanuit ons domein Gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen verkennen wij bestaande en toekomstige markten. Tevens ontwikkelen wij beleid voor koplopers en innovatoren, voor grotere bedrijven (industrie) en voor hogere overheden. Daar waar maatschappelijke behoeften blijven liggen initiëren wij ook zelf. ‘Waarom- en waartoe vragen’ staan vaak centraal.

Met onze activiteiten in dit domein leveren wij meetbare output zoals ketenanalyses, scenariostudies, een toekomstvisie, bedrijfsstrategie of beleidsagenda. Complexe vraagstukken, ketens en (organisatie)modellen maken wij zo inzichtelijk, en wij adviseren over handelingsperspectief op dit integrale beeld. Ons doel reikt verder dan output: merkbare en duurzame impact ten gunste van onze cliënt en de maatschappij.