Wijzigingen binnen directie en aandeelhouders Geofoxx

René Vreugdenhil is per 1 augustus teruggetreden als aandeelhouder. René heeft eerder de wens te kennen gegeven zijn professie op een andere wijze voort te willen zetten en daarmee een gewijzigde relatie met de onderneming aan te gaan. De overige aandeelhouders hebben zijn wens gerespecteerd en daarmee zijn terugtreden en nieuwe rol gefaciliteerd.

René is reeds langjarig – aanvankelijk in dienstverband, later als mede-eigenaar en binnenkort als zelfstandig senior adviseur – betrokken bij Geofoxx en heeft in een voornaam deel van haar bestaan, als adviseur en pionier op het vakgebied Bodem, een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze onderneming en het vakgebied. Ongeacht zijn verschillende rollen heeft René altijd getuigd van enthousiasme, inzicht en expertise; wij hebben dan ook alle vertrouwen, dat voornoemde kwaliteiten – in wederom een nieuwe rol – blijvend van toegevoegde waarde zullen zijn voor Geofoxx en haar cliënten.

Per 1 augustus is Johan van de Wiel toegetreden als aandeelhouder. Peter Wiegers, Jeroen Oosterwegel en Boudewijn ter Haar zijn verheugd, dat Johan op onze uitnodiging enthousiast is ingegaan, temeer omdat daarmee de continuïteit blijvend stevig zal zijn geborgd.

Johan is reeds geruime tijd betrokken als senior adviseur en voorheen als vestigingsleider bij de onderneming en daarmee op een natuurlijke wijze toegegroeid naar zijn nieuwe rol als aandeelhouder. Johan is tevens bereid gevonden, naast Boudewijn ter Haar en per gelijke datum, in de directie aan te treden. Zijn brede en inspirerende kwaliteiten op verschillende kennisgebieden, alsook zijn opgedane ervaringen in de afgelopen jaren als leidinggevende en als belangrijke aanjager van onze nieuwe visie en strategie, geven ons alle aanleiding veel vertrouwen te hebben in een daadkrachtige en voor eenieder zichtbare invulling van zijn nieuwe rol.

Voor meer informatie: b.terhaar@nullgeofoxx.nl

Boudewijn ter Haar (directie)
Jeroen Oosterwegel
Peter Wiegers
Johan van de Wiel (directie)