Ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol

Een ecologisch werkprotocol betreft een specifiek advies over soorten op een bepaalde locatie, en is van nut wanneer werkzaamheden op/nabij een locatie worden uitgevoerd.


Gerelateerde termen (Ecologie expertisegebied):