slider-home-7
slider-home-8
slider-home-13
slider-home-15
slider-home-20
slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Werkdomeinen


Geofoxx bekijkt de wereld niet alleen vanuit haar brede milieuexpertise (onze acht expertisegebieden), maar ook vanuit drie verschillende niveaus (onze drie werkdomeinen) waarop wij onze expertise toepassen. Deze zienswijze maakt ons uniek en zorgt voor verbinding en interactie tussen verschillende disciplines en een meer integrale én zinnige aanpak. Lees hieronder verder

Onze drie werkdomeinen schetsen het perspectief van waaruit klantbehoeften en kansen bekeken kunnen worden. Twee van deze werkdomeinen zijn ‘fysiek’. Vanuit ons eerste domein, Grond, gebouwen en machines adviseren wij over specifieke locaties. Bijvoorbeeld wat speelt op of nodig is voor een bedrijfslocatie, werf, werkplaats of woning. Vanuit ons tweede domein, Werk- en leefomgeving benaderen wij de samenhang van verschillende locaties; de ontwikkelingen van een omgeving waar mensen werken en/of wonen, of van een biotoop of ecosysteem.
Het derde werkdomein, Gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen richt zich niet primair op een specifieke plek, maar op een vraagstuk of behoefte. Het domein helpt ons en onze klanten om vragen en kansen op het gebied van duurzaamheid te vertalen in zinnige adviezen, onderzoeken en diensten. Daarbij richten wij ons bijvoorbeeld op grondstoffen, productieprocessen en -ketens, circulaire economie, (toekomstige) wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Hiermee kunnen we ook strategisch inzicht bieden in dat wat komen gaat.

Onze acht expertisegebieden zijn relevant voor alle drie onze werkdomeinen. Er zijn nuanceverschillen wat betreft invalshoek, aanpak of rol van een expertise binnen de verschillende werkdomeinen. Meer weten? Klik op de links in het rechtermenu of volg de links in bovenstaande afbeelding.

Op zoek naar specifieke werkzaamheden en/of certificeringen? Raadpleeg het kennisregister.