Werkdomeinen

Onze drie werkdomeinen schetsen het perspectief van waaruit klantbehoeften en kansen bekeken kunnen worden. Twee van deze werkdomeinen zijn ‘fysiek’. Vanuit ons eerste domein Grond, gebouwen en machines adviseren wij over specifieke locaties. Bijvoorbeeld wat speelt op of nodig is voor een bedrijfs- of bouwlocatie. De vraag van de klant met betrekking tot deze specifieke plek staat hierbij centraal.

Vanuit ons tweede domein Werk- en leefomgeving benaderen wij de samenhang van verschillende locaties; de ontwikkelingen in en van een omgeving of gebied waar mensen werken, wonen, reizen en recreëren. Door deze ruimtelijke samenhang te bekijken en begrijpen brengen we kansen en belemmeringen voor onze klanten in beeld.

Het derde werkdomein Gebruik en verbruik van (natuurlijke) grondstoffen richt zich niet op een specifieke plek, maar op behoeften van onze klanten, vaak in relatie tot verduurzaming. Daarbij richten wij ons bijvoorbeeld op grondstoffen, productieprocessen en -ketens, circulaire economie, (toekomstige) wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Hiermee kunnen we ook strategisch inzicht bieden in dat wat komen gaat.