Werkdomeinen

Onze twee werkdomeinen schetsen het perspectief van waaruit klantbehoeften en kansen bekeken kunnen worden. Vanuit ons werkdomein werk- en leefomgeving richten we onze dienstverlening op een fysieke plek. Dat kan bijvoorbeeld een specifieke locatie zijn waar we onderzoek doen. Het kan ook een groter gebied zijn waar het juist gaat om de ruimtelijke samenhang tussen verschillende locaties. Door deze samenhang te onderzoeken en inzichtelijk te maken brengen we kansen voor onze klanten in beeld.

Ons werkdomein grondstoffen, kringlopen en ketens richt zich niet op een plek of locatie maar op behoeften en kansen. De wens om materialen en grond- en bouwstoffen te recyclen en upcyclen is hierbij leidend. Daarbij richten we ons onder meer op duurzaam (her)gebruik. Ook kijken we naar productieketens en onderzoeken we voor en met klanten waar duurzame winst te behalen is.