Ecoscan

Ecoscan

In diverse trajecten kan het, bijvoorbeeld met oog op de planning of maatschappelijke inbedding, van belang zijn om te weten of er beschermde soorten voorkomen op een locatie. Hiertoe kunnen wij een ‘Quickscan flora en fauna’ (ofwel Ecoscan) uitvoeren, waarbij tevens wordt bepaald of binnen de locatiegrenzen of nabij de locatie beschermde natuur aanwezig is.