GeoRegister

GeoRegister

GeoRegisters en/of basisregistraties richten zich op de registratie, analyse en bevraging van geoinformatie. Geofoxx heeft ruime ervaring met het opzetten van registers en heeft mede hierdoor belangrijke maatschappelijke thema’s hernieuwd of verbeterd op de kaart gezet en breder bespreekbaar gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn ons landelijk register asbestwegen, onze mestatlas, en onze weergaven van de milieuthema’s drugsafval, Q-koorts, antibioticaresistentie, MTBE, Ftalaten en Radon.