GIS

GIS

Een Geografisch Informatie Systeem wordt gebruikt om geografische of ruimtelijke informatie vast te leggen, te combineren, te bevragen (query), te analyseren en/of te presenteren. De grootste kracht van GIS is de verbeeldingsmogelijkheid: een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden. Daarbij kan GIS verschillende thema’s combineren, hetgeen bijdraagt aan nieuwe (geografische) inzichten. Geofoxx maakt bij het oplossen van uw vraagstukken gebruik van diverse GIS applicaties en actuele software.