Mitigatieplan

Mitigatieplan

Indien beschermde soorten in een (te ontwikkelen) omgeving aanwezig zijn, kan de ontwikkeling doorgang vinden door bijvoorbeeld dit leefgebied binnen de locatie of elders (vooraf) te compenseren, of kan door mitigatie schade aan de leefomgeving en de soort worden voorkomen.