Nader ecologisch onderzoek

Nader ecologisch onderzoek

Wanneer beschermde soorten in een (te ontwikkelen) gebied blijken voor te komen, bijvoorbeeld als uitkomst van een ‘Quickscan flora en fauna’, kan aanvullend onderzoek wenselijk blijken. Een voorbeeld van dergelijk gericht, nader ecologisch onderzoek is Vleermuisonderzoek, uitgevoerd in diverse onderzoeksronden tussen mei en september conform het vleermuisprotocol. Voor specialistisch onderzoek naar specifieke soorten wordt samengewerkt met ervaren partners, waarbij wij zowel de ecologie als de (mogelijkheden voor de) gewenste ontwikkeling voor ogen houden.