Natuurtoets (voortoets)

Natuurtoets (voortoets)

Indien een ontwikkeling invloed kan hebben op beschermde natuur, dient hiervoor een uitgebreide effectenbeoordeling te worden uitgevoerd. Dit wordt ook wel de Natuurtoets genoemd. Een voorbeeldontwikkeling waarbij dit frequent speelt, is een verondiepingstraject. De aanleiding van de ontwikkeling en de uitkomst van de beoordeling bepalen het vervolgtraject. Een vergunning (Natuurbeschermingswet 1998) kan bijvoorbeeld uitkomst bieden.