Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de provincies en gemeenten. Wij volgen ontwikkelingen omtrent deze nieuwe wet, en adviseren over de invloed en veranderingen die deze met zich meebrengt voor de belangen van onze opdrachtgevers.