slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Ecologie

Het belang van een gezonde natuurlijke leefomgeving wordt steeds vaker naar voren gebracht in het maatschappelijk debat. Hierdoor komt de positieve kant van ecologie in beeld en wint duurzaam en verantwoord ondernemen terrein. Hoe ‘groener’ een woningbouwproject is, hoe aantrekkelijker. Hetzelfde geldt voor bedrijvigheid. Een kaal bedrijventerrein is deprimerend en heet. Met groene daken kan water geborgen, stof afgevangen en temperatuur gedempt worden. Een groenere inrichting of de plaatsing van nestkasten verhogen de attractiviteit en het werkplezier. Tijdelijke natuur is een ideaal voorbeeld van een win-win situatie: goed voor de natuur, economisch lonend, geeft positieve beeldvorming en versterkte verbinding met de omgeving.

Wij bieden onderzoek en advies aan bij ruimtelijke initiatieven en bedrijfsactiviteiten. U kunt dan onder meer denken aan revitalisering van bedrijfsterreinen, inrichting van publiek gebied, lokale initiatieven, alsmede de verkenning en vergroening van (productie)ketens. In meer uitvoerende zin denken we actief mee in situaties waarin bijvoorbeeld gesloopt, gebaggerd, gereconstrueerd of gesaneerd wordt.

Vanzelfsprekend zijn wij actueel op de hoogte van veranderende wetgeving op het gebied van ecologie. Vanuit, maar ook los van deze wetgeving schetsen we mogelijkheden om meerwaarde te creëren met en voor ecologie. Geofoxx is aangesloten bij de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus (NGB) en voert werkzaamheden uit conform de gedragscode van het NGB.

Biotoopbehoud en –ontwikkeling
Nederland kent een groot aantal verschillende biotopen, elk met eigen kenmerken, eisen, functies en waarden. Waar vroeger sprake was van een focus op stedelijke ontwikkeling en groei, ondanks of ten koste van groene ruimte, is nu een andere trend merkbaar. Er is interesse in het samenspel tussen stads- en plattelandsbiotopen, en tussen infrastructuur en groen. […] Lees meer →
”Groene” en gezonde leefomgeving
Voor het toekomstbestendig maken van onze leefomgeving is begrip van de flora en fauna, die daar een belangrijk onderdeel van uitmaken, een must. De rol die vegetatie heeft bij de opname van CO2, het creëren van verkoeling of het vormen van een buffer voor regenwater is bijvoorbeeld groot. Ook vormt een groene omgeving, inclusief vegetatie, […] Lees meer →
Grondstoffen
Voor veel van onze grondstoffen zijn we afhankelijk van wat er in en op de bodem, het water en de lucht leeft en groeit. Ook vormen vooral bodem en water een schatkamer aan onbekende grondstoffen (producten van organismen, en organismen zelf). Daarbij reageren deze milieucompartimenten ook sterk op wat we in onze productie met grondstoffen […] Lees meer →