Ecologie

Het belang van een gezonde natuurlijke leefomgeving wordt steeds vaker naar voren gebracht in het maatschappelijk debat. Hierdoor komt de positieve kant van ecologie in beeld en wint duurzaam en verantwoord ondernemen terrein. Hoe ‘groener’ een woningbouwproject is, hoe aantrekkelijker. Hetzelfde geldt voor bedrijvigheid. Een kaal bedrijventerrein is deprimerend en heet. Met groene daken kan water geborgen, stof afgevangen en warmte getemperd worden. Een groenere inrichting of de plaatsing van nestkasten verhogen de attractiviteit en het werkplezier. Tijdelijke natuur is een ideaal voorbeeld van een win-win situatie: goed voor de natuur, economisch lonend, geeft positieve beeldvorming en versterkte verbinding met de omgeving.

Wij bieden onderzoek en advies aan bij ruimtelijke initiatieven en bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld bij vergroening en revitalisering van bedrijfsterreinen. In meer uitvoerende zin denken we actief mee in situaties waarin bijvoorbeeld gesloopt, gebaggerd, gereconstrueerd of gesaneerd wordt.

Vanzelfsprekend zijn wij actueel op de hoogte van veranderende wetgeving op het gebied van ecologie. Vanuit, maar ook los van deze wetgeving schetsen we mogelijkheden om meerwaarde te creëren met en voor ecologie. Geofoxx is aangesloten bij de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus (NGB) en voert werkzaamheden uit conform de gedragscode van het NGB.

Meer informatie over onze dienstverlening en visie in relatie tot Ecologie is te vinden in ons Kennisregister.