Kennisregister: onze onderzoeks- en adviesdiensten

Onderstaande expertisegebieden staan niet los van elkaar. Waar mogelijk en zinnig voor onze klanten maken wij combinaties van(uit) meerdere expertisegebieden. Zo heeft een bodemvraag bijvoorbeeld vaak een GIS/data-component en/of een ecologische kant. Deze integratie van expertisegebieden vergroot de meerwaarde voor onze klanten.

bodem_Geofoxx
water-klimaat_Geofoxx
ecologie-biodiversiteit_Geofoxx
gezondheid_Geofoxx
gis-data_Geofoxx
Geofoxx expertise Infra

Alfabetisch register

Please select from the menu above