slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Ruimte

Het expertisegebied Ruimte gaat over het verbinden van verschillende expertisegebieden als ecologie, water, bodem en regelgeving teneinde een gezonde en leefbare omgeving te creëren. Vragen die ons en onze cliënten bezig houden zijn: hoe is Nederland ingericht onder en boven de grond en – vooral – hoe willen we dit in de toekomst vormgeven? Welke mogelijkheden zijn er om onze leefomgeving te verbeteren en hoe kunnen we ruimtelijke functies onderling versterken? Hoe past zowel de werkomgeving als recreatie daarbinnen? We zijn graag voor en met onze opdrachtgevers in creatieve dialoog om de fysieke leefomgeving te ontwikkelen, bestemmen, organiseren en te beheren. Ruimte om in te wonen, werken en recreëren. Ruimte om verbindingen te leggen en dynamiek te ontsluiten.

Ruimte(lijke) gebruiken
De meeste ruimte in Nederland heeft een functie. Hoewel toevalligheden, ambities en belangen een rol kunnen spelen (of gespeeld hebben), wordt de functie vaak bepaald door economische en geografische factoren. De strategische ligging aan een belangrijke handelsroute is hier een sprekend voorbeeld van. De functie of het gebruik van een ruimtelijke eenheid lijkt evident, maar […] Lees meer →
Infra is Structuur
Een prominent onderdeel van onze ruimte is de infrastructuur. We stellen hoge eisen aan onze mobiliteit en aan de mogelijkheden om goederen, informatie, voorzieningen en diensten te transporteren. De infrastructuur is bepalend voor onze ruimtelijke inrichting, zowel boven- als ondergronds. Opvallend hierbij is dat éénmaal aanwezige infrastructuur niet eenvoudig (volledig) herzien kan worden. Wegpatronen van […] Lees meer →
Realisatie of behoud van (open) ruimte
Het kunnen ontwikkelen en uitstralen van een eigen identiteit en levensstijl is belangrijk in onze westerse cultuur. Dit uit zich ook in een groeiende behoefte aan (open) ruimte. Hoewel niet nieuw – natuurbescherming bestaat al eeuwen en al decennia spreken we van het Groene Hart – wordt dit wel meervoudiger beleefd en prominenter. Niet elk […] Lees meer →