Ruimte

Het expertisegebied Ruimte gaat over het verbinden van verschillende expertisegebieden als ecologie, water, bodem en regelgeving teneinde een gezonde en leefbare omgeving te creëren. Vragen die ons en onze klanten bezig houden zijn: hoe is Nederland ingericht onder en boven de grond en – vooral – hoe willen we dit in de toekomst vormgeven? Welke mogelijkheden zijn er om onze leefomgeving te verbeteren en hoe kunnen we ruimtelijke functies onderling versterken? Hoe past zowel de werkomgeving als recreatie daarbinnen? We zijn graag voor en met onze opdrachtgevers in creatieve dialoog om de fysieke leefomgeving te ontwikkelen, bestemmen, organiseren en te beheren. Ruimte om in te wonen, werken en recreëren. Ruimte om verbindingen te leggen en dynamiek te ontsluiten. Wij blijven daarbij denken als milieuadviseur, met een gezonde dosis affiniteit met Ruimtelijke Ordening.

Het expertisegebied Ruimte van Geofoxx omvat onder meer:

Meer informatie over onze dienstverlening en visie in relatie tot Ruimte is te vinden in ons Kennisregister.