Bemalingsadviezen

Bemalingsadviezen

Een bemalingsadvies maakt helder wat nodig is om ondergronds werk (bijvoorbeeld aan rioleringen of de realisatie van een parkeerkelder) in den droge uit te kunnen voeren. Met het bemalingsadvies wordt onder andere de bemalingswijze en het onttrekkingsdebiet bepaald. Ook geeft het advies inzicht in risico’s (opbarstrisico’s van de bouwput, zettingschade, aantrekken/ onttrekken van bodemverontreinigingen), in de benodigde vergunningen/meldingen, en in de kosten voor onttrekking en lozing van bemalingswater.