Bodemdaling

Bodemdaling

In Nederland daalt de bodem in een groot aantal gebieden. De oorzaken hiervan zijn divers en de gevolgen lopen sterk uiteen. Door bijvoorbeeld inklinking en oxidatie, vaak versterkt door het verlagen van de grondwaterstand, kampen bewoonde gebieden met sterke verzakkingen met als gevolg grote problemen voor gebouwen en infrastructuur. In het landelijk gebied is het voor boeren soms onmogelijk velden voldoende droog te krijgen en wordt er naar alternatieve landbouwvormen gezocht. Het inspelen op bodemdaling begint met een goede inventarisatie van de oorzaken en gevolgen.