Drainageplannen en –ontwerp

Drainageplannen en –ontwerp

In natte gebieden is een reguleerbaar of vast waterpeil vaak randvoorwaardelijk voor voldoende ontwateringsdiepte. Voldoende ontwateringsdiepte is zeer wenselijk voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van woonwijken, sportvelden en landbouwgebieden. Op basis van geohydrologische en civieltechnische afwegingen en inzicht in kosten en baten, stellen wij een drainageplan en -ontwerp op.