Gebiedsgericht Grondwater Beheer

Gebiedsgericht Grondwater Beheer

Bij Gebiedsgericht grondwaterbeheer worden pluimen van verontreinigd grondwater in een bepaald afgebakend gebied in samenhang beheerd. Bij dit beheer wordt rekening gehouden met de bovengrondse- en ondergrondse functies van het gebied. Er wordt een gebied (bovengrondse ruimtelijke grens) afgebakend, waarbuiten de pluimen zich niet mogen verspreiden. Met monitoring wordt dit gecontroleerd.

Binnen het gebied mogen de pluimen zich in principe verspreiden. De bestaande en beoogde functies van het gebied moeten echter worden beschermd. Vaak ook wordt beoogd om op termijn een verbetering van de grondwaterkwaliteit binnen het gebied te bereiken.