Geohydrologische onderzoeken

Geohydrologische onderzoeken

Met een geohydrologisch onderzoek wordt inzicht verkregen in de geohydrologische kenmerken van de bodem, waaronder bodemopbouw, doorlatendheid, porositeit, grondwaterstanden, en waterhuishouding. Op basis van de geohydrologische kenmerken adviseren onze deskundigen bijvoorbeeld over de infiltratie(on)mogelijkheden op een locatie.