Grondradar en boomwortels

Grondradar en boomwortels

Binnenstedelijk is de ondergrondse ruimte beperkt. Ook wordt deze ruimte vaak ingenomen door kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen, stadsverwarming, glasvezel, cia en riolen. Bomen passen daar soms moeilijk tussen en wortels belemmeren graafwerkzaamheden bij onderhoud of aanleg. Inzicht in de beworteling kan bij locatieontwikkeling of civiele werkzaamheden frustratie wegnemen en stagnatie of schade aan bomen en/of netwerken voorkomen. Geofoxx heeft veel ervaring met het in beeld brengen van boomwortels en gerelateerde (project)advisering. Wij gebruiken hiertoe grondradartechniek.

De metingen zijn niet destructief, tot circa 1,5 meter beneden het grondwaterniveau. Gekwalificeerde medewerkers kunnen desgewenst al tijdens de radarmetingen globaal aangeven of er boomwortels worden gedetecteerd. Uitwerking van de radarmetingen geschiedt meestal achteraf middels speciaal voor boomwortelonderzoek ontwikkelde filters en processingsoftware. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen wij u verder adviseren of bijvoorbeeld een deskundige boomspecialist voor u inschakelen.

Bekijk voor meer informatie ook onze leaflet: