Grondradar en kadestabiliteit

Grondradar en kadestabiliteit

Achter een kade kan door golfslag of het manoeuvreren van schepen grond wegspoelen. Hierdoor kunnen holle ruimten ontstaan die de kade verzwakken. Voertuigen en kranen kunnen daardoor wegzakken of omvallen. Met geavanceerd radartechnologie onderzoekt Geofoxx kades op de mogelijke aanwezigheid van holle ruimten en vertaalt dit naar een risicokaart en eventueel een hersteladvies.

Het onderzoek vindt plaats met behulp van een radarscanner en wordt, afhankelijk van de omvang, uitgevoerd met een inspectievoertuig of te voet. De metingen zijn niet destructief en beeldvormend tot circa 1,5 meter beneden grondwaterniveau. Onze gekwalificeerde medewerkers kunnen desgewenst al tijdens de radarmetingen een indicatie geven of er risicogebieden worden gedetecteerd. Een volledige uitwerking van de radarmetingen volgt doorgaans achteraf, middels speciaal voor het kade-onderzoek ontwikkelde filters en processingsoftware.

Bekijk voor meer informatie ook onze leaflet: