Infiltratieonderzoeken (in situ)

Infiltratieonderzoeken (in situ)

Of een locatie geschikt is voor het toepassen van boven- of ondergrondse hemelwatersystemen hangt onder meer af van de doorlatendheid van de bodem. Door gedegen onderzoek in een vroegtijdig stadium, kunnen onderbouwde keuzes gemaakt worden voor een robuust systeem en worden de risico’s op wateroverlast na realisatie geminimaliseerd.