Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Niet alleen nu, maar ook in de toekomst willen we prettig wonen, werken en recreëren in ons land. Door nu al na te denken over toekomstige ontwikkelingen kunnen steden en dorpen met het oog op die toekomst worden ingericht. Als gevolg van extremere weersomstandigheden is er steeds meer aandacht voor de effecten van klimaatverandering. Vanuit het streven naar een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van gebouwen en gebieden vormt klimaatadaptatie steeds vaker een onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen. Door nu maatregelen te nemen maken we onze steden en dorpen mooier en voorkomen we in de toekomst grote schade. Om de aandachtspunten en kwetsbaarheden bij (her)ontwikkelingen voor klimaateffecten (overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte) te bepalen is het wenselijk een inschatting te maken van de toekomstige risico’s. Geofoxx biedt een Quickscan Klimaatadaptatie aan, waarbij aan de hand van (beschikbare) data een inschatting van de klimaatrisico’s wordt gemaakt. Daarbij wordt een koppeling gemaakt met kwetsbare groepen, objecten en netwerken. Op deze manier helpt Geofoxx u met het aanbrengen van een prioritering in de opgaven. Voor veel maatregelen geldt dat ze kosteneffectief zijn, mits ze in een vroeg stadium in het proces worden meegenomen. De Quickscan Klimaatadaptatie is hiervoor een goed startpunt.