Milieukundige begeleiding

Milieukundige begeleiding

Tijdens bodemsaneringswerkzaamheden dient vanuit de Wet Bodembescherming toezicht te worden gehouden op de saneringswerkzaamheden door een milieukundig begeleider (MKB’er). Milieukundige begeleiding dient hierbij door een onafhankelijk partij (partij anders dan de op locatie aanwezige uitvoerende partij) plaats te vinden. Geofoxx kan deze milieukundige begeleiding voor u verzorgen onder KWALIBO en conform het noodzakelijke SIKB-BRL 6000 certificaat.