Nader bodemonderzoek

Nader bodemonderzoek

Wanneer op basis van een verkennend onderzoek een bodemverontreiniging wordt geconstateerd is de logische vervolgstap vaak het verder in kaart brengen hiervan. Dit is bekend onder de noemer ‘Nader bodemonderzoek’. Bij een nader bodemonderzoek wordt de aard en omvang van de bodemverontreiniging in beeld gebracht en worden de risico’s bepaald.

De basis voor een nader onderzoek is het conceptueel model (vaak aangeduid als het site conceptual model, SCM) waarin een schematische beschrijving en/of visualisatie van de (veronderstelde) is verontreiniging opgenomen. Op basis van een conceptueel model wordt een verwachting van aard en omvang van de verontreiniging c.q. een onderzoeksopzet vastgesteld.