Phytoremediatie

Phytoremediatie

In heel Nederland komen bodemverontreinigingen voor; bijvoorbeeld op industrieterreinen, braakliggend terrein in stedelijk gebied, platteland of natuurgebieden en bermen langs wegen. Omdat het vaak gaat om lichte of matige verontreinigingen, er geen directe risico’s zijn en/of omdat het saneren van behoorlijke kosten met zich meebrengt, kiest men er regelmatig voor om deze verontreinigingen niet te saneren. Als er wel gesaneerd is, blijven er dikwijls restverontreinigingen op het terrein achter.

Een aantrekkelijke en meer duurzame oplossing hiervoor is phytoremediatie, ofwel, planten die werken. Phytoremediatie is een relatief goedkope techniek, waarmee je op lange termijn met behulp van planten (en bacteriën die tussen hun wortels leven) een verontreiniging kunt afbreken, afvoeren of stabiliseren. Tevens wordt er meerwaarde gecreëerd door bijvoorbeeld gebruik te maken van energiegewassen en het verbeteren van het aanzicht van het terrein. Geofoxx gebruikt zijn expertise van bodem en ecologie om met onze partners een integraal plan van aanpak te leveren. Geofoxx levert begeleiding op maat, van het analyseren van de potenties tot uitvoering en monitoring van deze techniek.