Potentiekaart

Potentiekaart

Geofoxx ontwikkelt en gebruikt verschillende methodieken teneinde risico’s, kansen en/of potenties van bepaalde thema’s geografisch (en online) inzichtelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn: asbestrisico’s, asbestwegen, infiltratiekansen, afkoppelkansen, bodemdaling, energiegebruik, mestatlas, isohypsen, CE bodembelastingkaart, grondwatermeetnetten, Quick-scan vastgoed, MER, ondergronds en 3D bestemmingsplan.