RAW-Bestek

RAW-Bestek

Wanneer een planvormingsproces voor een bodemsanering is afgerond en er vanuit de overheid een goedkeuring is gegeven voor een bepaalde saneringsaanpak kan een bestek opgesteld worden waarin de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden die een saneringsaannemer dient te verrichten in opgenomen zijn. Het bestek voor een bodemsanering wordt veelal binnen de RAW-systematiek opgesteld. De RAW-systematiek biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw (gww) een kader om duidelijke afspraken te maken en deze goed vast te leggen in een bestek. Bij een RAW bestek zijn automatisch de Standaard RAW Bepalingen van toepassing. Dit is een uitgebreide set juridische, administratieve en technische bepalingen.


Gerelateerde termen (Bodem):