Saneringsonderzoek

Saneringsonderzoek

Een saneringsonderzoek kan worden uitgevoerd wanneer geconstateerd is dat een bodemsanering noodzakelijk is, maar de kosten en baten van verschillende saneringsvarianten (incl. saneringstechnieken) nog niet geheel inzichtelijk zijn. Op basis van het saneringsonderzoek wordt dan in overleg met de opdrachtgever een gefundeerde afweging gemaakt over de uiteindelijk uit te voeren saneringsvariant. Het saneringsonderzoek kan hierbij als onderbouwend document worden overlegd aan bijvoorbeeld nieuwe eigenaren en/of bevoegde gezagen.