Schade

Schade

Ondersteuning op het gebied van diverse (bestuursrechtelijke) schaderegelingen: nadeelcompensatie, Wabo, Waterwet, Wet milieubeheer, (on)rechtmatige overheidsdaad.


Gerelateerde termen (Regelgeving expertisegebied):